Altijd goed beschermd

Busters, altijd goed beschermd

In een werkomgeving schuilen er vaak sluimerende gevaren die niet onmiddellijk herkend worden. Deze gevaren kunnen uw gezondheid onherstelbare schade berokkenen en in het slechtste geval zelfs levensbedreigend zijn.

Het is dan ook een absolute noodzaak om de ademhalingswegen zo goed mogelijk te beschermen tegen schadelijke invloeden van stofdeeltjes, gassen, rook en dampen die zich in de omgevingslucht bevinden.

De stofmaskers beschermen u tegen vaste stofdeeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen (zwevende druppeltjes en stofjes).

Ze worden gekenmerkt met de code FFP, wat staat voor Filtering FacePiece Particals:

FFP 1: tegen grote vaste deeltjes
FFP 2: tegen vaste en/of vloeibare aërosolen die gevaarlijk of irriterend zijn
FFP 3: tegen toxische vaste en/of vloeibare aërosolen

TERUG